หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ VLOS RPL รุ่นที่ 6 ปี 2563
หมายเหตุ : 1. สทป. ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ จากเดิมวันที่ 20 ม.ค.63 เป็นวันที่ 21 ม.ค.63 ในเวลา 0900 - 1200 ทั้งนี้ หากท่านที่ได้ยื่นใบสมัครฯ แต่ไม่พบรายชื่อตามประกาศ กรุณาติดต่อ นายสุวัชชัย เกษมโกสินทร์ โทร 0854154194

ข่าวประชาสัมพันธ์
การครบวาระการดำรงตำแหน่งของ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap