หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 65 – วันที่ 11 มี.ค. 65
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 22 Feb 2022 , Views 19 - แก้ไขล่าสุด 22 Feb 2022 14:15:21 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 65 – วันที่ 11 มี.ค. 65

กำหนดการ

1. ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565วันที่ 11 มีนาคม 2565

2. รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) recruitment@dti.or.th ตามวันและเวลาที่กำหนด

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ทางว็บไซต์ www.dti.or.th ในวันที่ 18 มีนาคม 2565


โดยสามารถ Download รายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ Download Now

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

(File Word) คลิกรายละเอียด


หรือดาวน์โหลดใบสมัคร 
(File PDF) คลิกรายละเอียด

สอบถามข้อมูลได้ที่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร 0 2980 6688 ต่อ 1132, 1133

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap