หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
Created by : , Publish 01 May 2017 , Views 1159

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา   ประจำปี 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560


                สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ โดยเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้และการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน  นั้น


                  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศรุ่นใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินโครงการสหกิจศึกษา โดยรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งยังช่วยในการวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องได้อีกด้วย


คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5  อาทิ สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได่ที่หน้าเว็บไซต์ของ DTI)                                          1   ชุด

2. จดหมายจากสถาบันการศึกษา (หนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบัน)         1   ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวนักศึกษา                           1   ใบ

4. เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)                               1   ใบ

5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว                                                                          2   รูป

6. แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา                                                            1   ฉบับ


ทั้งนี้นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ)


กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครโครงการสหกิจศึกษา   ) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นสำคัญ

  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันสัมภาษณ์


ติดต่อสอบถามส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 2843, 1133, 2717

โทรสาร 0 2980 6199

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap