หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบจิตวิทยา และ เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำปี งป. 2561
Created by : , Publish 14 Jun 2018 , Views 15

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบจิตวิทยา และ เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำปี งป. 2561

---------------------------------------------


            ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ประจำปี งป. 2561 จำนวน 1 อัตรา ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบจิตวิทยา และ เข้ารับการสัมภาษณ์ และ ขั้นตอนที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

              1.  ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าทดสอบจิตวิทยา และ เข้ารับการสัมภาษณ์ มีดังนี้ (กรุณาคลิก)

              2. กำหนดการทดสอบจิตวิทยา , สอบสัมภาษณ์  ดังนี้

                                                                                                                      

     

วันที่

รายงานตัว

เวลาทดสอบ/สัมภาษณ์

สถานที่

ทดสอบจิตวิทยา

อังคารที่  19 มิ.ย.61

8:30 น.

 09:00 น. – 12:00 น.

ห้องฝึกอบรม ชั้น 5

สัมภาษณ์

พฤหัสบดีที่21 มิ.ย.61

13:30 น.

 14:00 น. 17:00 น.

ห้อง AG01

ชั้น 5
              ผู้สมัครที่มีคะแนนสัมภาษณ์เกินกว่า 60% ของคะแนนสัมภาษณ์ทั้งหมด และสามารถผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิได้รับการเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ และหากมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

              3.  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 29 มิถุนายน 2561

              4.  ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) โดยสถาบันขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้าสอบสัมภาษณ์


หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133  email : recruitment@dti.or.th
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap