หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 01 Mar 2024 , Views 7

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 256ครั้งที่ 2


กำหนดการที่สำคัญ

1. ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2567

2. รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th เท่านั้น ตามวันและเวลาที่กำหนด

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ (ข้อเขียน) ทางว็บไซต์ของสถาบันฯ www.dti.or.th ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

โดยสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ Download Now


ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

(File Word) คลิกรายละเอียด


หรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

(File PDF) คลิกรายละเอียด


สิทธิ์สวัสดิการ

1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 - 8% ตามอายุงาน

3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน

5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัว

6. ตรวจสุขภาพประจำปี

7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน

9. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย

10. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โทร 0 2980 6688 ต่อ 1133
1137
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 recruitment@dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap