หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 16 May 2019 , Views 871 - แก้ไขล่าสุด 11 Sep 2019 17:04:39 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่กฏหมาย CLD สังกัด สำนักบริหารกลาง  
วันที่ประกาศ16/05/2019 - 27/05/2019

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 2 คน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :  นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :  ทำงานในสายงานด้านกฏหมายอย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป1.ทักษะความสามารถ/ความรู้เฉพาะทาง : 
1.1 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา และข้อตกลง
1.2 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
1.3 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1.4 ความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
1.5 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation skills)
1.6 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.7 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet)

 


2.หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : 
      ให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจร่างนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงและหนังสือบอกกล่าวทวงถามประเภทต่างๆ ดำเนินงานด้านกฤษฎีกา ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าและดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินงานด้านคดีความ งานด้านการสอบสวนวินิจฉัยคำร้องทุกข์ คำอุทธรณ์ รวมทั้งงานด้านกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วินิจฉัย ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมายแก่คณะกรรมการ และหน่วยงานภายใน สทป. ตามที่ร้องขอ


3.การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (FilePDF) รายละเอียดคลิก


ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3ช่องทาง ได้แก่

          3.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

          3.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ        อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่  27  พฤษภาคม 2562 เป็นสำคัญ

หมายเหตุ   **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ [email protected]  ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**

          3.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันสัมภาษณ์


4.เอกสารประกอบการสมัคร

          4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

          4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

         4 3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

         4.4  สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองเงินเดือนโดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน

         4.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

         4.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

          4.7   สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

          4.8   อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร. 02-980-6688 ต่อ 2843,1133  email : [email protected]


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap