หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
การเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 25 Jan 2023 , Views 20

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เรื่อง   การเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

-----------------------------------

                  


ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ 1/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นั้น
เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ สถาบันฯ จึงขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 เป็นวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap