หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)
0

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
0

ผู้ช่วย (Peer assist)
0

After action review (AAR)
0

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
0

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
0

โมเดลปลาทู (Tuna Model)
0

​Technology Readiness Level (TRL)
0

การพัฒนาความรู้
0

KM SPA Model
0

แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)
0

การจัดการและพัฒนาความรู้ภายในองค์กร (Link Learn Share)
0

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ฯ
0

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ฯ (MLPR Mark I)
0

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ฯ (MLPR Mark II)
0

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ฯ (Smart Phone)
0

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (D EMPIE V.4)
0

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (Noonar)
0

โครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
0

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0

การตรวจรับงานซื้อจ้างและก่อสร้าง
0

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
0

การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา
0

การปรับ
0

การบอกเลิกสัญญา
0

Defense Metaverse R&D Lab
0

EON-XR Platform
0

โครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
0

ระบบแจ้งซ่อมบำรุงและบริหารจัดการคลังอะไหล่ โครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
0

Machine Learning
0

Object Detection
0

YOLO
0

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap