หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 01 Oct 2020 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 10 Feb 2023 13:40:43 , โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้

     STORYTELLING คือ เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อดึงความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรู้เชิงประสบการณ์ให้กลายเป็น ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือความรู้เชิงทฤษฎีด้วยวิธีการเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง ให้สมาชิกในกลุ่มฟังและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จของผู้อื่น โดยความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. Tacit Knowledge ประกอบด้วย Innovation, Theory, Regulation 
     2. Explicit Knowledge ประกอบด้วย Storytelling, Knowledge Assets, Core Competence, Tactics

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap