หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
​Technology Readiness Level (TRL)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 May 2021 , Views 5

​    Technology Readiness Level (TRL) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ และสามารถเปรียบเทียบความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีได้ โดยแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

        TRL 1  Basic principles observed and reported

        TRL 2  Concept and/or application formulated

        TRL 3  Concept demonstrated analytically or experimentally

        TRL 4  Key elements demonstrated in laboratory environments

        TRL 5  Key elements demonstrated in relevant environments

        TRL 6  Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments

        TRL 7  Final development version of the deliverable demonstrated in operational

        TRL 8  Actual deliverable qualified through test and demonstration

        TRL 9  Operational use of deliverable

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap