หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
โมเดลปลาทู (Tuna Model)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 Apr 2021 , Views 5

     โมเดลปลาทู (Tuna Model) เป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดการความรู้ โดยเปรียบการจัดการความรู้เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน คือ
      1. ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision) คือ เป้าหมายหลักของการดำเนินการจัดการความรู้ สะท้อนวิสัยทัศน์ความรู้ หรือหัวใจของความรู้
      2. ส่วนตัวปลา (Knowledge Sharing) คือ ส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และยกระดับความรู้ขึ้น
      3. ส่วนหางปลา (Knowledge Assets) คือ คลังความรู้ที่ได้จากการเก็บสะสมเกร็ดความรู้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนตัวปลา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap