หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
ผู้ช่วย (Peer assist)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 Dec 2020 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 10 Feb 2023 13:40:19 , โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้

     Peer assist คือ การหาผู้ช่วยมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำเพื่อเป็นการสะสมความรู้ก่อนการทำงาน
     ประโยชน์ของ Peer assist​
     1. เมื่อเริ่มโครงการและต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
     2. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว
     3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเป็นระยะเวลานานแล้ว
     4. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap