หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 Aug 2021 , Views 5

Knowledge Mapping (แผนที่ความรู้) คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับระบุความรู้ที่สำคัญในเรื่องที่จะทำ KM และทำให้ทราบถึงสถานะของความรู้นั้น ๆ ว่า มีอยู่ในองค์กรหรือไม่ สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการกำหนดแนวทางในการสร้าง และแสวงหาความรู้ต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap