หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 11 Nov 2020 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 18 Sep 2023 13:06:12 , โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้Community of Practice (COP) หมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มของคนซึ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเรียนรู้วิธีการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างทักษะ สร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญ ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีองค์ประกอบดังนี้ 

       1. หัวข้อความรู้ (Domain) กำหนดขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มที่สนใจ และต้องการการเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน

2. ชุมชน (Community) การรวมกันเป็นกลุ่มในการร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. แนวปฏิบัติ (Practice) การบันทึกประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการเล่าเรื่อง เครื่องมือต่างๆ สังเคราะห์ จัดเก็บ และถ่ายทอด

ส่วนบริหารองค์ความรู้ (TKM) ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ (TKP) จัดกิจกรรม COP เฉพาะกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มบริหารงานวิจัย ในหัวข้อ แนวทางการขอทุนภายนอก คลิกดูกิจกรรม https://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=27&cno=7243#

 


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap