หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก


คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2564


แผนการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการบริหารความเสี่ยงของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565


คู่มือการควบคุมภายในของ สทป. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564
คู่มือการควบคุมภายในของ สทป. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564


แผนการควบคุมภายในของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการควบคุมภายในของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap