หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. กฎ/ระเบียบ
กฎ/ระเบียบ
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฎิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่
Created by : , Publish 30 Jan 2018 , Views 11
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฎิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฎิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap