หน้าแรก >> บริการของเรา ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค11
ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค11
การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พระราชพิธีฯ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ร่วมดำเนินการสกัดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสร้าง Ground Feature ในลักษณะ 3 มิติ และทำการกำหนดที่ตั้งอุปกรณ์ต่อต้านโดรนรวมถึงตั้งค่าขีดความสามารถเชิงพื้นที่ของอุปกรณ์ และแสดงผลเป็นกราฟฟิก เพื่อการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่พระราชพิธีฯ


พัฒนาระบบหุ่นยนต์ ป้องกันไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค  ได้รับเชิญเข้าดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ให้กับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ (ก.ย. 61)

ผลงานการบินถ่ายภาพ และการผลิตแผนที่ 3 มิติเพื่อการประยุกต์ทางยุทธวิธี
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการบินถ่ายภาพ และการผลิตแผนที่ 3 มิติเพื่อการประยุกต์ทางยุทธวิธีฯ ต่อรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี (ส.ค. 61)

เทคโนโลยีป้องกันประเทศกับภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีsนบุรี (ก.ค. 61)

นำเสนอโครงการฯ ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหาร ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ จังหวัดนครราชสีมา (มิ.ย. 61)

หลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ เทคโนลาดกระบัง
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการผลิตข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ คณะวิศวกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ค. 61)

นำเสนอโครงการฯ ต่อ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ให้การต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอโครงการฯ ความร่วมมือในการบูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภารกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี (เม.ย. 61)


จัดทำระบบแสดงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ ให้แก่สนามบินชุมพร
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค จัดทำระบบแผนที่แสดงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ ให้แก่สนามบินชุมพร จังหวัด ชุมพร ด้วยนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มี.ค 61)

การบูรณาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ร่วมประชุม กรอบความร่วมมือ กับ กรมอุทยานแห่งชาติฯในการบูรณาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมกรมอุทยานแห่งชาติ (ก.พ. 61)


ผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในพิธีลงนามข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างกรมป่าไม้ และสทป. ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ (ม.ค. 61)

สำรวจพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (ธ.ค. 60)


โครงการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางทะเลด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมดำเนินโครงการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางทะเลด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (พ.ย. 60)

ให้การต้อนรับ และจัดบรรยาย ให้กับสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT)
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ให้การต้อนรับ และจัดบรรยาย ให้กับสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) ในการศึกษาดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ สทป. (ต.ค. 60)

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้กับ หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมี พ.อ. ดร. มนต์ชัย 
Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 โดย พล.ร ต. วรวุฒิ วงศ์สินธนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายร้อย รร.ป.ศป

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษสรรพาวุธเบื้องต้น สพ.ทร.


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษ พ.จ.อ.สพ.พ.ทร.


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.ป.ศป


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.สพ.สพ.ทบ.

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
พันเอก ดร มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ. หลักสูตรชั้นนายพัน
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วนศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ หลักสูตรชั้นนายพัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
The First Asian Conference on Defence Technology (ACDT2015)


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap