หน้าแรก >> บริการของเรา ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค11
ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค11
การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พระราชพิธีฯ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ร่วมดำเนินการสกัดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสร้าง Ground Feature ในลักษณะ 3 มิติ และทำการกำหนดที่ตั้งอุปกรณ์ต่อต้านโดรนรวมถึงตั้งค่าขีดความสามารถเชิงพื้นที่ของอุปกรณ์ และแสดงผลเป็นกราฟฟิก เพื่อการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่พระราชพิธีฯ


พัฒนาระบบหุ่นยนต์ ป้องกันไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค  ได้รับเชิญเข้าดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ให้กับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ (ก.ย. 61)

ผลงานการบินถ่ายภาพ และการผลิตแผนที่ 3 มิติเพื่อการประยุกต์ทางยุทธวิธี
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการบินถ่ายภาพ และการผลิตแผนที่ 3 มิติเพื่อการประยุกต์ทางยุทธวิธีฯ ต่อรองปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี (ส.ค. 61)

เทคโนโลยีป้องกันประเทศกับภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภารกิจการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีsนบุรี (ก.ค. 61)

นำเสนอโครงการฯ ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหาร ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ จังหวัดนครราชสีมา (มิ.ย. 61)

หลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ เทคโนลาดกระบัง
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ทำการออกแบบและสร้างหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการผลิตข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ คณะวิศวกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ค. 61)

นำเสนอโครงการฯ ต่อ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ให้การต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอโครงการฯ ความร่วมมือในการบูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภารกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี (เม.ย. 61)


จัดทำระบบแสดงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ ให้แก่สนามบินชุมพร
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค จัดทำระบบแผนที่แสดงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ ให้แก่สนามบินชุมพร จังหวัด ชุมพร ด้วยนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มี.ค 61)

การบูรณาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ร่วมประชุม กรอบความร่วมมือ กับ กรมอุทยานแห่งชาติฯในการบูรณาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมกรมอุทยานแห่งชาติ (ก.พ. 61)


ผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค นำเสนอผลงานการผลิตแผนที่สามมิติ ในพิธีลงนามข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างกรมป่าไม้ และสทป. ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ (ม.ค. 61)

สำรวจพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (ธ.ค. 60)


โครงการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางทะเลด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมดำเนินโครงการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางทะเลด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (พ.ย. 60)

ให้การต้อนรับ และจัดบรรยาย ให้กับสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT)
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค ให้การต้อนรับ และจัดบรรยาย ให้กับสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) ในการศึกษาดูงาน ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ สทป. (ต.ค. 60)

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้กับ หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมี พ.อ. ดร. มนต์ชัย 
Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 โดย พล.ร ต. วรวุฒิ วงศ์สินธนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายร้อย รร.ป.ศป

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษสรรพาวุธเบื้องต้น สพ.ทร.


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษ พ.จ.อ.สพ.พ.ทร.


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.ป.ศป


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.สพ.สพ.ทบ.

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
พันเอก ดร มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ. หลักสูตรชั้นนายพัน
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วนศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ หลักสูตรชั้นนายพัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
The First Asian Conference on Defence Technology (ACDT2015)


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap