หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2
Created by : , Publish 19 Feb 2015 , Views 17
สทป. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2”


โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) และ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี ให้แก่เยาวชนชั้น ม.5 – 6 จำนวน 100 คนจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยืที่เกี่ยวกับจรวด โดยได้รับการถ่ายทอดจากคณะวิทยากรให้เกียรติบรรยายความรู้ นำโดย ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธ์วดี ที่ปรึกษา สวทช. และ ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ น.ท.รศ.ดร.โอฐศิลป์  นิลุบล นักวิจัย สทป. โดยบรรยายในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยค้นคว้าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, เทคโนโลยีด้านอวกาศและวิวัฒนาการจรวด, ความรู้ฟิสิกส์และเคมีที่เกี่ยวกับจรวด ก่อนลงมือปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และนำจรวดประดิษฐ์ไปทดสอบยิงที่สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  สำหรับพิธีปิดได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ ผอ.สทป. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สทป.และผู้บังคับบัญชา ศป. ร่วมแสดงความยินดีแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap