หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ >> บทความวิจัย/บทความวิชาการ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 2565
การศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์รูปแบบออนไลน์
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 15 Feb 2023 , Views 15
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap