หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
13 ม.ค.66 ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Conceptual Design Thinking for Thailand Drone
Created by : Sureenpan , Publish 30 Jan 2023 , Views 15

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Conceptual Design Thinking for Thailand Drone Industry Ecosystem” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมืออากาศยานไร้คนขับ โดยมี พล.อ.อ.สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ที่ปรึกษา สทป. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Future Scenario of Drone Ecosystem Thailand” โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างเครือข่ายอากาศยานไร้คนขับตามแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อผลักดัน UAS Ecosystem ให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไปในอนาคต ณ ห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัย ชั้น 1 สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap