หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
Created by : , Publish 28 Apr 2023 , Views 5เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดการอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน ITA การให้ความรู้และชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินจริยธรรมองค์กร กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และกรรมการของ สทป. ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต โดยมีพล.อ. ชูชาติ บัวขาว เป็นประธานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap