หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก โดย ศูนย์การทหารปืนใหญ่(ศป.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 (วันที่ 15 มีนาคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 15 Mar 2023 , Views 10 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 17:53:02 , โดย Prangwipa

วันที่ 15 มีนาคม 2566 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และ พล.ต.นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่(ศป.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2  ระหว่าง ทบ. โดย ศป. กับ สทป. ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน ทดแทนอาวุธปืนใหญ่ที่หน่วยใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกทางด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.

การวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง (ปบค.) ขนาด 105 มม.แบบ CS/AH2 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของกองทัพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธปืนใหญ่ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถสนับสนุน การส่งกำลังและการซ่อมบำรุงระบบ ปบค.  ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อผลิตยุทโธปกรณ์ ใช้งานได้เองภายในประเทศนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีกำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการโครงการฯ 3 ปี ตั้งแต่การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ในการออกแบบ การสร้างชิ้นส่วน การประกอบรวม ทดสอบ และการซ่อมบำรุง รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประกอบรวมต้นแบบปืนใหญ่ ในประเทศพร้อมดำเนินการยิงทดสอบและส่งมอบต้นแบบปืนใหญ่ให้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่นำไปทดลองใช้งานต่อไปสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap