หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Created by : วิมลสิริ , Publish 02 Nov 2022 , Views 19 - แก้ไขล่าสุด 04 Nov 2022 16:28:50 , โดย วิมลสิริ

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. กับ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กทม. โดยการร่วมมือในครั้งนี้ มีข้อตกลงและขอบเขตการดำเนินการดังนี้


1. ตกลงร่วมมือกันสนับสนุนนักเรียน นิสิต และบุคลากร (ที่ปรึกษา) เข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงการระดับนานาชาติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

2. ร่วมกันส่งเสริมในการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศของประเทศให้มีความก้าวหน้า

3. ร่วมพัฒนาและจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

4. ร่วมกันจัดทำวิจัยเผยแพร่บทความวิชาการ และช่วยเหลือด้านวิชาการแก่เยาวชนของไทย

5. ร่วมกันจดสิทธิบัตรนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอวกาศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

6. แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่าง 3 ฝ่าย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ แก่เยาวชนไทยในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap