หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
Created by : , Publish 27 Jan 2016 , Views 10
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
--------------------------

                      ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

                      1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ 
                           -ไม่มีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก -

                      2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
                           -ไม่มีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก -

                      3. ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานในโอกาสต่อไป ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลขประจำตัวประชาชน 3 1012 01831 35 4 และ 3 9098 00780 82 0หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-980-6688 ต่อ 1134,   email : recruitment@dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap