หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สทป. ทำการทดสอบลำตัวจรวดอากาศ ขนาด 2.75 นิ้ว ชนิดหางม้วน แบบ MK66 ให้กับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2567)
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11 มิถุนายน 2567)
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้าระหว่าง สทป. กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (10 มิถุนายน 2567)
สทป. ร่วมจัดแสดงงานสัปดาห์วิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในหัวข้อ"นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ" (วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567)
การยิงทดสอบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบ DTI-1G
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ จำกัด (WMI) ร่วมทำการทดสอบปืนเล็กสั้น (วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567)
DTI ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกในการแข่งขัน "Spaceport America Cup 2024" (วันที่ 29 พฤษภาคม 2567)
พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยาง แบบ 4x4 และอาวุธปืน ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน (วันที่ 27 พฤษภาคม 2567)
สทป. ให้การต้อนรับ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (17 พฤษภาคม 2567)
DTI-UTC จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (แบบปีกหมุน) รุ่นที่ 23 หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับ (แบบปีกหมุน) รุ่นที่ 5 และครูการบิน ที่มีชั่วโมงการบินครบ 200 ชั่วโมง (17 พฤษภาคม 2567)
สทป. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” และ ”สงครามในอนาคต“ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 (วันที่ 2 พฤษภาคม 2567)
สทป. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap