หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. บูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภาระกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ
สทป. ทดลองใช้งานจริงจรวดดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อช่วยเสริมภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น
สทป. ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ 131 ปี
สทป. ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์พัฒนาต้นแบบระบบอ่านป้ายทะเบียนขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
ปล.กห. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
สทป. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา “อากาศยานไร้คนขับ”
สทป. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ กรมป่าไม้ พร้อมยกระดับนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0
สทป. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สทป. ย่างเข้าสู่ปีที่ 10
ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทอ. เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป.
สทป. ต้อนรับ French Defence Attaché
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap