หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564


รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: การป้องกันความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2566


รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap