หน้าแรก ติดต่อ สทป.
ติดต่อ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5
เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2980 6688
โทรสาร : 0 2980 6199

        
Email :
ติดต่อสารบรรณกลาง : saraban@dti.or.th
ติดต่อเรื่องร้องเรียน : complaint@dti.or.th
ติดต่อแสดงความคิดเห็น : comment@dti.or.th
ติดต่อ Q&A : info@dti.or.th


 
 
Map
<< Click Zoom Map >>
 
Google Map
<< Click Zoom Map >>
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap