DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืช ภายในโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 16, 2018
315.80 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และกำจัดวัชพืชรอบอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on October 16, 2018
316.32 Kb
(ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๓๗ อัตรา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on October 16, 2018
3.00 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีหลักในกระบวนการผลิตมอเตอร์จรวดและซื้อสารเคมีผลิตดินขับและวัสดุเบ็ดเตล็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 28, 2018
1.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบหาค่าอากาศพลศาสตร์ในอุโมงค์ลม สำหรับลูกจรวดที่ใช้กับรถฐานยิง จลก.31 โดยวิธีคัดเลือก
Added on September 28, 2018
314.75 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างชิ้นส่วนจรวดสหรับอุปกรณ์ Telemetry โดยวิธีคัดเลือก
Added on September 28, 2018
311.36 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกโครงการ งานซื้อระบบ X-Ray วัตถุระเบิดเพื่อติดตั้งกับหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีคัดเลือก
Added on September 28, 2018
320.22 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ขนของอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on September 28, 2018
287.47 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ Electronics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on September 28, 2018
339.30 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง-กล้องวีดีโอ และอุปกรณ์ประกอบ) จำนวน 12 รายการ
Added on September 28, 2018
362.40 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap