Defence Technology Institute (Public Organization)
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ
Added on August 22, 2018
309.83 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 22, 2018
317.23 Kb
ประกาศประกวดราคาซื้อระะบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Jammer) เพื่อติดตั้งกับหุ่นนต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
Added on August 20, 2018
963.12 Kb
ประกาศประกวดราคาปืนยิงทำลายวงจรวัตถุระเบิด (Recoilless Water Disruptor)
Added on August 20, 2018
952.81 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างระบบ Micro grid สำหรับโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 17, 2018
4.35 Mb
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องร่อนคัดขนาด AP พร้อมติดตั้ง สำหรับส่วนการระบบขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 17, 2018
5.53 Mb
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบหน่วยงานผู้ใช้งานภาคใต้ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 17, 2018
999.88 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดกันเปื้อนสำหรับปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 16, 2018
335.21 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 100 kVA สำหรับอาคารประกอบรวม ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 16, 2018
5.92 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสร้างชุดท่อยิงจรวดขนาด 122 มม. สำหรับติดตั้งบนรถสายพานจรวดหลายลำกล้องแบบ จลก.31
Added on August 15, 2018
329.03 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap