หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Show results per page
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

Added on July 24, 2023
1.46 Mb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน สทป. ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
Added on July 14, 2023
69.77 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม สทป. ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
Added on July 14, 2023
66.08 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน สทป. ณ วันที่ 1 เมษายน 2566
Added on July 14, 2023
63.64 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)
Added on July 07, 2023
775.30 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 สทป. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566
Added on April 28, 2023
118.23 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม สทป. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
Added on April 27, 2023
53.85 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ สทป. ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Added on April 27, 2023
50.61 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม สทป. ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
Added on April 27, 2023
52.82 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2566 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

Added on April 26, 2023
1.48 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap