หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next
Show results per page
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
Added on May 03, 2024
686.73 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
Added on April 09, 2024
1.43 Mb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม สทป. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
Added on April 03, 2024
64.21 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ สทป. ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
Added on April 03, 2024
67.00 Kb
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม สทป. ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
Added on April 03, 2024
51.58 Kb
แบบฟอร์ม ITA-o16 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
Added on April 29, 2024
113.70 Kb
แบบฟอร์ม ITA-o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
Added on April 01, 2024
95.55 Kb
แบบฟอร์ม ITA-o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
Added on April 30, 2024
159.53 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ) (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
Added on May 03, 2024
691.66 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
Added on February 08, 2024
976.46 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap