-->
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกเกี่ยวกับ สทป.บริการของเราองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศบัณฑิตศึกษาข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้างสื่อเผยแพร่ITAHRติดต่อ สทป.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ปี 65
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 next
Show results per page :10
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Main Distribution Board (MDB2)
Added on September 12, 2022
276.47 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสร้างและติดตั้งตาข่ายพรางทางยุทธวิธียานเกราะล้อยาง 8X8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ)
Added on September 02, 2022
285.38 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำรองสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 5 รายการ
Added on September 01, 2022
282.57 Kb
65-074 ใบปะหน้าจ้างซ่อมปรับปรุง จลก.31 ติดตั้งแท่นยิงจรวดขนาด 122 มม. จากการทดลองใช้งาน โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2
Added on August 19, 2022
256.85 Kb
จัดซื้อระบบควบคุมบังคับบัญชาสนามรบ (BMS) พร้อมติดตั้งบนยายเกราะล้อยาง 8x8 สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยาง ระยะที่ 2 (D61)
Added on August 03, 2022
292.53 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดทำวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTech) ส่วนวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Added on August 01, 2022
271.24 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
Added on July 25, 2022
295.74 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องทดสอบความชื้นด้วยวิธีการจำลองการเกิดฝนตามมาตรฐาน Military Standard จำนวน 1 เครื่อง
Added on July 18, 2022
274.46 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดงาน Defense & Security สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ (N41)
Added on July 01, 2022
270.33 Kb
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจคามพึงพอใจของผู้บริหาร และสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนและผู้ถือประโยชน์ร่วมของ สทป.ประจำปี 2565
Added on June 28, 2022
36.86 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap