หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022
Created by : , Publish 14 May 2022 , Views 17 - แก้ไขล่าสุด 27 May 2022 14:19:50 , โดย วิมลสิริ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022” โดยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ผ่านการแข่งขันประดิษฐ์และออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) โดยคัดเลือกทีมนักประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ทั้งหมด 15 ทีม เข้าร่วมแข่งขันโดยมีเพียง 1 ทีมเท่านั้น ที่ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จังหวัดชลบุรี

แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ทำให้เยาวชนไทยหยุดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ และมุ่งที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ จำนวนเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีเป็นจำนวนมาก โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 15 ทีม ทีมละ 5 คน ได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ระบบการทำงานของดาวเทียมและการทำงานของจรวดสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing) ระบบ GPS เซนเซอร์วัดความเร่ง ไจโรสโคป เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก กล้องถ่ายรูป การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆนอกจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและประดิษฐ์ CANSAT และ ROCKET ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มาพร้อมกับความท้าทายต่าง ๆ ด้วยการที่เยาวชนแต่ละทีมจะต้องนำ CANSAT ไปบรรจุลงใน ROCKET เพื่อทำการยิงทดสอบไปพร้อมกัน ซึ่งทีมที่ CANSAT และ ROCKET ทนต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกจากระบบขับเคลื่อน และสามารถทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไปในวันแข่งขันเป็นการนำเสนอภารกิจการวางแผนออกแบบ CANSAT และ ROCKET โดยเยาวชนแต่ละทีมต้องทำภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้นำเสนอไว้ต่อคณะกรรมการ ซึ่งในการทดสอบยิงจรวดประดิษฐ์ที่ได้บรรจุCANSAT เยาวชนทุกทีมจะโหลด CANSAT ขนาดเล็กบรรจุในจรวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยประมาณ โดยมีทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำหน้าที่ประกอบจรวดพร้อมมอเตอร์ดินขับ และทำการยิงทดสอบจรวดประดิษฐ์ของแต่ละทีม โดยในวันสุดท้ายของการแข่งขัน เยาวชนทุกทีมจะต้องนำเสนอภารกิจหลังจากที่ได้ทำการทดสอบการยิง ROCKET ที่บรรจุ CANSAT ต่อคณะกรรมการ รวมถึงผลการเรียนรู้ข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไขและการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับคำชี้แนะและความรู้ต่าง ๆ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในพิธีปิดการแข่งขัน "THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022" รอบชิงชนะเลิศ ได้มีการประมวลภาพกิจกรรม 3 วัน 2 คืน พร้อมชมวีดิทัศน์ ถือเป็นการสร้างความประทับใจให้กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ซึ่งมีเงินรางวัลรวมมูลค่า 77,000 บาท  และถ้วยเกียรติยศ รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ได้แก่

          1. รางวัลชนะเลิศ THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022 ได้แก่ ทีม Himitsukichi จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ            

2. รางวัล Best Cansat Award ได้แก่ ทีม Himitsukichi จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

3. รางวัล Best Rocket Award ได้แก่ ทีม Himitsukichi จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

4. รางวัล Cansat Mission Award ได้แก่ ทีม Himitsukichi จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

5. รางวัล Technique Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ จาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

6. รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม MST จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

7. รางวัล Rocket Mission Award ทีม CANSAT-CANJAI จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

 8. รางวัล Deployment  Award ได้แก่ ทีม CANSAT CANJAI จาก สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

 9. รางวัล Aerodynamics design Award ได้แก่ ทีม Nuage จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานครได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทการแข่งขัน “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022” ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เน้นย้ำถึงภารกิจหลักของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยนำไปพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนับว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการพัฒนาเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ในอนาคต ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชน ผ่านการอบรมความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น สามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap