หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. ร่วมกับ ม.อ. ร่วมจุดประกายความคิด-สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ ในค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 9 ภาคใต้
Created by : Pattarakorn , Publish 09 Mar 2020 , Views 15 - แก้ไขล่าสุด 24 Apr 2020 16:15:13 , โดย Pattarakorn

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกัน จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักวิจัยในอนาคต ที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดเยาวชนในการใฝ่หาความรู้ ค้นคว้า และต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม 

          กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ เริ่มขึ้นในปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ สทป. จัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยใช้จรวดประดิษฐ์ ดินขับเชื้อเพลิงแข็ง ที่ใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาสตร์ ชาย หญิง จำนวนรวม 52 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ โดยการจัดอบรมความรู้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน หลังจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้จากการอบรม และได้ประดิษฐ์จรวดแล้วนั้น จะนำจรวดประดิษฐ์มายิงทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งขันชิงรางวัลในพิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563  สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมวันแรกของการแข่งขัน (6 มี.ค. 63)

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. เป็นประธานในการเปิดค่ายฯ และรศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มอ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในช่วงเช้า และนายฉัตรรัฐฐ์  คุ้มผาติ RAE3  บรรยายความรู้ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจรวดและนายไพศาล  อภิณหพัฒน์ RPS3 บรรยายความรู้เคมีที่เกี่ยวข้องกับจรวด และเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กิจกรรมวันที่ 2 ของการแข่งขัน (7 มี.ค. 63)

ช่วงเช้า โดยนายฉัตรรัฐฐ์ คุ้มผาติ นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมอากาศยานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บรรยายความรู้หลักการออกแบบจรวดประดิษฐ์ การสร้างจรวด การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบจรวดประดิษฐ์ และช่วงบ่าย ทบทวนการออกแบบจรวดประดิษฐ์ โดย นาวาอากาศโท ไพศาล  บุญยะรัตน์ หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บรรยายความรู้การสร้างจรวดประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
กิจกรรมวันที่ 3 ของการแข่งขัน (8 มี.ค. 63)

              เยาวชนต่างทำงานกันอย่างขมักเขม้น กับภารกิจการสร้างจรวดประดิษฐ์ จำนวน 2 ลูก โดยมีเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มควบคุมอย่างใกล้ชิด ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมให้กำลังใจน้องๆ เยาวชน และให้เกียรติมอบรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ให้แก่ ทีมเยาวชนที่ประดิษฐ์จรวดได้โดดเด่นและสวยงาม ชนะใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กิจกรรมวันสุดท้ายของการแข่งขัน (9 มี.ค. 63)

               เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการกับจัดค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (ภาคใต้) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวันนี้เป็นการนำผลงานจรวดประดิษฐ์ จำนวน 26 ลำ จุดทดสอบประลองฝีมือชิงชัย ณ สนามจุดทดสอบจริง โดยทีมจ๊าบจิงดิงโจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้วยคะแนน 73.48 และความสูง 298 เมตร โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในการปิดค่ายฯ และ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวขอบคุณการจัดกิจกรรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชน ที่เข้าค่ายทุก ๆ คน ก่อนจะปิดท้ายอำลาค่ายนี้ด้วยมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap