หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.) จัดกิจกรรม Minesweeper Robot Camp
Created by : Pattarakorn , Publish 23 Sep 2019 , Views 15 - แก้ไขล่าสุด 08 Oct 2019 16:59:34 , โดย Pattarakorn

สทป. ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.) จัดกิจกรรม Minesweeper Robot Camp

         เมื่อวันที่ (21 ก.ย. 62) สทป. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (นว.)
จัดพิธีเปิดกิจกรรม Minesweeper Robot Camp ร่วมกัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ย. 62 ณ ห้องยูเรก้าสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

         โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.คมสันต์  ประพันธ์กาญจน์ รอง ผอ.สทป., นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ รอง ผอ.อพวช. และรศ.ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผอ.นว. ผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันเปิดงาน ให้แก่ เยาวชน จำนวน 45 คนที่สมัครเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้ทักษะทางวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม
 (การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนาดเล็ก) โดยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. และ อพวช. และ นว. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนาดเล็กและการแสดงสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ  ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap