หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้จรวดประดิษฐ์"
Created by : , Publish 16 Jan 2019 , Views 15

   อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้จรวดประดิษฐ์"

   สทป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้จรวดประดิษฐ์" ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  จำนวน 20 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.รอ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ คณบดีคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และ พล.อ.ต.เจษฏา  คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สทป. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว

    โดยมีทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สทป. ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พ.ย.61 ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap