หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สทป. จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
Created by : , Publish 27 Jun 2018 , Views 4
สทป. จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมงาน โดยในวันแรกจะเป็นการบรรยายความรู้ฟิสิกส์และเคมีที่เกี่ยวข้องกับจรวด และกิจกรรมสันทนาการช่วงเย็น ซึ่งค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นรากฐานให้แก่ประเทศ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจากการสมัคร เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 50 คน โดยค่ายจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap