หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4
Created by : , Publish 22 Jun 2015 , Views 5
สทป. สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่       
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 4 ให้แก่เยาวชนมัธยม 5-6 สายวิทย์คณิต ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน เข้าค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ 4 วัน 3 คืน ที่เข้มข้นด้วยบรรยากาศการอบรมความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเติมเต็มความรู้ภาคทฤษฎีทางฟิสิกค์และเคมี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งการสันทนาการเสริมสร้างจิตพิสัยให้แก่เยาวชน โดยมีการบรรยายความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสาตร์และการวิจัยค้นคว้าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, เทคโนโลยีด้านอวกาศ และวิวัฒนาการจรวด, ความรู้ฟิกส์และเคมีที่เกี่ยวกับจรวด ก่อนลงมือปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และนำจรวดประดิษฐ์ไปทดสอบยิงที่สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดย พลอากาศเอก พงศธร  บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดค่าย และพลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล ผอ.สทป. ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap