หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3
Created by : , Publish 19 Feb 2015 , Views 5
ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3

สทป. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3” ให้แก่เยาวชนชั้น ม.5 – 6 จำนวน 100 คน จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับจรวด ส่งเสริมการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดเป็นค่าย 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การให้ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศและวิวัฒนาการจรวด ความรู้ฟิสิกส์และเคมีที่เกี่ยวกับจรวด การออกแบบและการประดิษฐ์จรวด และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ออกแบบและแข่งขัน conceptual design จรวดประดิษฐ์ การสร้างและแข่งขันจรวดประดิษฐ์ดีเด่น ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และนำจรวดประดิษฐ์ของเยาวชน จำนวน 40 ชุด ไปทดสอบยิงวัดระยะความสูงที่สนามยิงทดสอบยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร มอบรางวัลจรวดประดิษฐ์ที่ยิงได้สูงสุด ซึ่งสูงถึง 470 เมตร และพิธีปิดค่ายเมื่อวันที่ 9พฤษภาคม 2557 ณ สนามยิงทดสอบอาวุธ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี นอกจากนั้น พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล ผอ.สทป. ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดจรวดประดิษฐ์ป๊อปปูล่าโหวต นาวาอากาศเอก เจษฎา คีรีรัฐนิคม มอบรางวัลชนะการประกวด ออกแบบ conceptual design จรวดประดิษฐ์


พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป.
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap