หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
Created by : , Publish 09 Jun 2015 , Views 27 - แก้ไขล่าสุด 20 Jul 2021 12:27:09 , โดย Prangwipa

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมี พลโท สมพงศ์  มุกดาสกุล รองผู้อำนวยการ และ พลตรี พลวัส  แก้วเรียน  ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ร่วมเป็นประธาน ปลูกพันธุ์กล้าไม้ยางพารา จำนวน 800 ต้น  ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จ.นครสวรรค์  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap