หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
Created by : , Publish 19 Feb 2015 , Views 5
สิ่งแวดล้อม


สทป. ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบและความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอันเป็นที่รักและหวงแหนเป็นสิ่งสำคัญ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมคือ “โครงการ 12 สิงหาร่วมใจปลูกป่ารักษ์โลก” และ “โครงการ 5 ธันวา ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ณ บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สทป. นครสวรรค์ ในโอกาสวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้เชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงงานวัตถุระเบิดทหารฯ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครสวรรรค์ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวขึ้น โดยเนื้อหาและใจความสำคัญของกิจกรรม อาทิเช่น การปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปริมาณป่าไม้ยืนต้นให้เกิดความชุ่มชื้นและการกลับมาของป่าไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้ว สทป. ยังจะมีโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอีกมากมายต่อไปในอนาคต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap