หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 14 Feb 2023 , Views 20
     ส่วนงานบริหารองค์ความรู้ (TKM) จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 13 หัวข้อ Closure project Knowledge Sharing : สรุปปิดโครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย เจ้าหน้าที่ สทป. โครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565  เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap