หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
13 ก.ย.66 ประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม) และทีมคณาจารย์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของ สทป.
Created by : Sureenpan , Publish 15 Sep 2023 , Views 24
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566
สทป. โดย ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฝ่ายบริการวิชาการและเทคนิค ส่วนบัณฑิตศึกษา และ ส่วนวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน ได้ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม) และทีมคณาจารย์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของ สทป. ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมระบบเบื้องต้น และ การอบรมความรู้วิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม ได้นำเสนอหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสัมพันธ์นักบริหารระดับสูง ทั้งนี้จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap