หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
7 ก.พ.66 ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาระบบเรดาร์ระยะสั้นด้วยวงจรแบบออโตไดน์" โดย จ่าอากาศเอก ดร.คุณานนต์ กิตติพุฒิ (นักวิจัย เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Created by : Sureenpan , Publish 07 Feb 2023 , Views 9 - แก้ไขล่าสุด 19 May 2023 15:56:40 , โดย Lamyong
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ ได้จัดการบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาระบบเรดาร์ระยะสั้นด้วยวงจรแบบออโตไดน์" โดย จ่าอากาศเอก ดร.คุณานนต์ กิตติพุฒิ (นักวิจัย เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผู้กำกับดูแลโครงการวิจัย คือ นาวาอากาศโท พีระยุทธ สารตายน (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สทป.) ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มี MOU/MOA ความร่วมมือทางวิชาการกับ สทป. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป.) กล่าวเปิดการบรรยายสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap