หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และ บันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (วันที่18 มีนาคม 2567)
Created by : Prangwipa , Publish 18 Mar 2024 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 15:25:12 , โดย Prangwipa

     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และ บันทึกข้อตกลง (
MOA) โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด โดย พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในพิธีลงนามในครั้งนี้

      นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ คุณประกาศ บุตตะมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

       โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีสองทาง (Dual-UseTechnology) สำหรับการให้บริการภาคพลเรือน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap