หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้ (TKM) จัดกิจกรรม Community of practice (COP) เฉพาะกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มบริหารงานวิจัย
Created by : Prangwipa , Publish 15 Sep 2023 , Views 27 - แก้ไขล่าสุด 15 Sep 2023 14:56:17 , โดย Prangwipa

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ส่วนบริหารองค์ความรู้ (TKM) จัดกิจกรรม Community of practice (COP) เฉพาะกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มบริหารงานวิจัย ในหัวข้อ แนวทางการขอทุนภายนอก ณ Co-working space ห้องสมุด ชั้น 9 เวลา 11.00-12.00 น. โดยมี นาวาอากาศเอก ดร. ชำนาญ ขุมทรัพย์ DKP5 และ นาวาอากาศโท พีรยุทธ สารตายน DRD5 เป็นวิทยากร โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็น Best Practice จากประสบการณ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จากแหล่งทุนภายนอกที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งการบอกเล่าถึงวิธีการคิด การเขียนข้อเสนอโครงการ เทคนิค ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap