หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระบบนิเวศและนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย ระหว่าง สทป. กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (วันที่ 1 มีนาคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 01 Mar 2023 , Views 13 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 18:00:51 , โดย Prangwipa

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และ นายสรุชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระบบนิเวศและนวัตกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือตามเจตนารมย์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และ การยกระดับพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์เป็นเมืองนวัตกรรมต้นแบบด้านอากาศยานไร้คนขับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินโครงการเพื่อการศึกษา วิจัยพัฒนา ทดสอบทดลอง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรด้านอากาศยาน ไร้คนขับ และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap