หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ สทป.
Created by : วิมลสิริ , Publish 14 Feb 2023 , Views 20 - แก้ไขล่าสุด 20 Feb 2023 16:49:22 , โดย วิมลสิริ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 68  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของ สทป. พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  โดยการบรรยายในวันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เป็นนวัตกรรมและวิทยาการทางทหาร เพื่อให้คณะฯ ได้เรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานองค์กรทั้งในและต่างประเทศได้ทราบถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap