หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สทป. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566(วันที่ 14 มกราคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 14 Jan 2023 , Views 13 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 17:46:39 , โดย Prangwipa
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566  สทป. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้มีประสบการณ์ที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เยาวชนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ความรักและความอบอุ่นให้กับเยาวชน โดย สทป. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติด้วยการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้1. โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ นำผลงานวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ ณ สนามบิน จ.นครสวรรค์
2. โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ทางยุทธวิธี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทางทหารของกองทัพบกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
3. โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง นำระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสาธิตแห่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap